Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN

Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN
Lokasyon
estethica Ataşehir
Doğum Tarihi
14.07.1950
Uzmanlık Alanı
Ortodonti
 • Lisans ve Yükseklisans: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - 1974
 • Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Ortodonti Anabilim Dalı - 1978
 • Yurtdışı: Cenevre Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi - Ortodonti Bölümünde Asistanlık - 1978-1979
 • Doçentlik: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Ortodonti Anabilim Dalı - 1985-1993
 • Profesörlük: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Ortodonti Anabilim Dalı - 1993-2017
 • İngilizce 
 • Fransızca
 • Uzmanlık Tezi Başlığı: Nötral Kapanışlı Bireylerde Alt ve Üst Sürekli Diş Dizilerine Ait Mesio - Distal Diş Boyutu İlişkisinin Overjet Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi - 1978

Yönetilen Tezler

 • Dt. Nazan SÜRMELİ TANKUTER 1991

Angle 2.Sınıf 1.Bölüm Vakaların Tedavilerinde Aktivatör ve Aktivatör Headgear Apareylerinin Diş-Çene-Yüz Sistemi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi.

 • Dt. Hülya KILIÇOĞLU 1993

İskeletsel 3.Sınıf Vakaların Delaire Maskesi ile Tedavisinde Diş-Çene-Yüz Sisteminde Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi.

 • Dt. Cüneyt KESKİN 1996

Farklı Yöntemlerle Kanin Distalizasyonu Biomekaniğinin Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi ile İncelenmesi.

 • Dt. Cem CANİKLİOĞLU   1999

Lokal Paratiroid Hormon Uygulamasının Ortodontik Diş Hareketleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi.

 • Dt. Özge ÖZBİLGEN 2000

Farklı Yapıştırıcı ve Braket Sistemlerinin Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerine Karşı Tutuculuklarının In Vitro Olarak Karşılaştırılması.

 • Dt. Janar JUMAGALİ  2005

Self Etching Primer Kullanılarak Yapıştırılan Ortodontik Braketlerin Sıyırma ve Çekme

 • Dt. Burak AKSU 2007

Farklı Braket Kompozit Kaide Bağlantı Yöntemlerinin,Lingual Braket Tutuculuğuna Olan Etkilerinin In Vitro Olarak İncelenmesi. Kuvvetlerine Karşı Tutuculuklarının In-Vitro Olarak Karşılaştırılması.

 • Dt. Tuğçe YURDAKULOĞLU 2008

Farklı Tipteki Lingual Braketler ile Paslanmaz Çelik Teller Arasındaki Sürtünme Dirençlerinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi.

 • Dt. Özge GÖRGÜN 2009

Labial ve Lingual teknikle tedavi gören hastalarıh çürük aktivitelerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. göre değerlendirilmesi.

 • Dt. Koray ERYILMAZ 2009

Self-Etching Primer kullanılarak yapıştırılan lingual braketlerin tutuculuğu üzerinde tükürük kontaminasyonun ve ışık uygulama işleminin  etkilerinin İn-Vitro Olarak araştırılması.

 • Dt. İlkay TOPTAN  2009

Lingual ve Labial Ortodontik Tedavide En Masse Retraksiyon Sırasında Oluşan Diş Hareketlerinin Fem Analizi ile İncelenmesi.

 • Dt. Günşilay SAYAR 2010

Farklı Tipteki Kapaklı Lingual Braketler ile Paslanmaz Çelik Teller Arasındaki Sürtünme Dirençlerinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi.

 • Dt. Aslıhan Yıldırım 2013

Clear Aligner apareyinin etkinliğinin belirlenmesi

 • Dt. Deniz Momodov  2014

eCligner apareylerinin etkinliğinin belirlenmesi

 • Dt. Rezarta  Berisha  2015 

Geleneksel ve kapaklı labial braketler ile farklı ortodontik teller arasında meydana gelen sürtünme dirençlerinin in vitro olarak değerlendirilme

 • Dt. Nida Zeren 2017

Farklı transfer yöntemi ve yapıştırıcı kullanılarak lingual braketlerin tutuculuğunun in-vitro olarak incelenmesi

Ön Muayene Randevusu İçin Form Doldurun