Kök Hücre Tedavisi ile Gençleşme

Genç görünebilmek için yapılan işlemler arasında kök hücre tedavisi ile gençleşme işlemi de vardır.

Kadın ya da erkek; ‘’zaman geçsin ama genç kalalım’’ diyoruz. ‘’Genç kalmak için daha neler yapılabilir?’’ araştırıyoruz. Yapılan yoğun araştırmalar sonunda kök hücre tedavisi ile genç kalma en iyi alternatiflerden biridir. Nedir kök hücre; vücudumuzda her bölgede yer alan, tüm doku ve organlarımızın yapısını oluşturan hücrelerdir. Nasıl faydalanabiliriz? Tüm hastalıklarda kök hücre tedavilerinden faydalanılarak hücre ve doku yenilemesi geliştirilebilir. Cildimizde özellikle yüzümüzde nasıl kullanılır?

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Cilt gençleştirme işleminde kişinin kulak arkasından alınan doku örneği ile gerçekleşir. Kulak arkasından alınarak kök hücre çoğaltılması yöntemi dünya üzerinde kullanılan tek yöntemdir. Kulak arkası güneşin en az gördüğü ve vücudumuzda en son yaşlanan bölgedir. İnsanlarda 28 ila 30 yaşlarında yaşlanmalar başlamaktadır. Yaşlanma yıllar ilerledikçe her yıl %2 oranında artış gösterir. Kişinin kolundan yaklaşık 5 cc kadar kan ve kulak arkasından 2 ila 4 mm çapında bir deri örneği alınır. Kulak arkasından doku alınması işlemi yaklaşık bir dakika süren küçük bir müdahaledir. Alınan bu doku örneği ve kan, kök hücre laboratuvarlarına gönderilerek çoğaltılma işlemi yapılması sağlanır. Bu laboratuvarlar sağlık bakanlığı onaylı özel şartlarda çalışan laboratuvar olup, çoğaltma işlemi sadece bu laboratuvarlarda olmaktadır. Muayenehane ortamında kök hücre çoğaltmak neredeyse imkânsızdır. Kan ve deri örneği özel protein kaplarda, içerisinde başka herhangi bir madde girmeden kök hücre çoğaltılması işlemi sağlanır. Kök hücre çoğalması işlemi ile yaklaşık 24 ila 25 milyon civarında hücre elde edilmektedir. Bu da yine yaklaşık kişinin 8 ila 10 yılda kaybettiği hücre sayısıdır. Oluşan yeni hücreler 3 seans halinde tekrar vücuda enjekte edilir. Enjeksiyon işlemi sonrası kişi yaklaşık 8 ila 10 yıl geriye gidebilir. Bu işlemi tekrarlar halinde yaptırabilir.

Kök Hücre Tedavisinin Zararları Var mıdır?

Kök hücre ile yapılan gençleşme işleminin herhangi bir zararı yoktur. Kişinin kendi kan ve doku örneği ile elde edildiği için sadece kişiye özeldir. İçerisinde yabancı madde yoktur. Hamilelerde bile uygulanabilir. Kulak arkasından alınan kök hücre tedavisi ile gençleşme işlemi sonrası yüzde herhangi bir mimik değişikliği olmaz. Ayrıca her yaşta uygulama yapılabilir. Uygulama sırasında çok az da olsa acı hissedilebilir. Yüze yapılan enjeksiyonlar halinde uygulama yapılmaktadır. İşlem öncesinde yüze sürülen anestezik kremler kullanılması ile acı azaltılır. Uygulamanın sonrası cilt altında etki hemen oluşmaktadır. Etkinin göz ile görünür hale gelmesi ise son uygulamadan 9-12 ay sonra olur. Uygulama tek seans olarak yapılamaz. Uygulamanın aralıklı olarak 3 seans olarak uygulanması gerekir. Bütün hücreler tek seansta enjekte edildiğinde cilt bunun tamamını kabul etmemektedir. Kök hücre tedavisi 3 seans olarak 30 ila 40 gün ara ile uygulanabilmektedir. Kök hücre ile cilt gençleştirme işlemleri arasında ya da birlikte bot0ks, mezoterapi ya da prp tedavileri yapılabilir. Kök hücre tedavileri arasında ya da sırasında dolgu yapılması önerilmemektedir. Yüze uygulanan dolgu ile kök hücre tedavisinin etkisini azaltabilir. 

Ön Muayene Randevusu İçin Form Doldurun