Kardiyoembolik İnme nedir ?

Kardiyak kaynaklı trombüs sonucu oluşan beyin iskemik enfaktlarına kardiyoembolik inme denir.

Kardiyak kaynaklı trombüs sonucu oluşan beyin iskemik enfaktlarına kardiyoembolik inme denir. Kardiyoembolik inme oranı yaş arttıkça embolik olmayan inmelere kıyasla artar. Kardiyoembolik inme tanısı beyin görüntüleme, elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve ritim Holter monitörizasyon gibi ayrıntılı incelemeler gerektirir. Bundan dolayı inme şüphesi olan veya inme tanısı almış olan her bir hastaya bahsedilen tetkiklein yapılması şiddetle önerilmektedir. Atriyal fibrilasyon en yaygın nedeni olup, tedavisinde antikoagülasyon önerilmektedir. Bazen ilk Holter monitörüzasyon sırasında saptanmayan atrial fibrilasyon için daha uzun süreli Holter monitörizasyon tekrarı yapmak gerekmektedir.Kardiyoembolik inmenin mekanizmasında rolü olan diğer durumlara prostetik kalp kapakçığı, aort arkı sklerozu, patent foramen ovale vs aittir. Tedavide uzun bir süre boyunca sadece warfarin kullanılmakla birlikte, son yıllarda yeni nesil oral antikoagülanların önemi artmıştır. Bunlar en az warfarin kadar koruyucu olmakla beraber warfarin’e kıyasla daha az yan etki(özellikle kanama) olduğu çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir.

Ön Muayene Randevusu İçin Form Doldurun