Kanserin Nedenleri ve Tedavi Süreci

Kanserin kesin nedenleri bilinmemektedir. Ancak bazı risk faktörleri tanımlanmıştır.

Kanserin Nedenleri ?

Kanserin kesin nedenleri bilinmemektedir. Ancak bazı risk faktörleri tanımlanmıştır.Bu risk faktörleri iki ana gruba ayrılabilir:

1- Çevresel Değiştirebilir Risk Faktörleri

 • Tütün ve alkol kullanımı
 • Radyasyona maruz kalma
 • Besinlerde kanserojen maddeler
 • Bazı mikroorganizmalar (virüsler)
 • Güneş ışınlarına maruz kalma
 • Deri solunum veya sindirim yoluyla vücuda giren kimyasal maddeler

2-Değiştirelemeyen Risk Faktörleri

 • Yaş ,çoğu kanser türü ileri yaşlarda görülür.Çocukluk çağında görülen kanserler(lenfoma ,lösemi) de vardır.
 • Cinsiyet ,prostat kanseri sadece erkeklerde görülür,meme kanseri hem kadınlarda hem erkeklerde görülür,ancak kadınlarda risk çok daha fazladır .
 • Aile öyküsü , Yakın akrabalardan birinde genç yaşta kanser görülmesi ,birkaç kuşakta 3 veya daha fazla kişide aynı tür kanser görülmesi ailesel riski akla getirmektedir.

Sık görülen Kanser Tipleri

Erkeklerde

 • Deri kanserleri
 • Akciğer kanseri
 • Prostat kanseri
 • Kalın bağırsak kanseri
 • Rektum Kanseri
 • Mide Kanseri
 • Pankreas kanseri

Kadınlarda

 • Deri kanserleri
 • Meme kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Kalın Bağırsak kanseri
 • Rektum kanseri
 • Over kanseri
 • Mide kanseri
 • Pankreas kanseri

Son 20-30 yılda ortalama ömrün uzaması ve yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak kanser hastalıklarının oranı artmıştır.

 

Kanser Tedavisi

Modern kanser tedavisi ,multidisiplenerdir. Cerrahlar , medikal onkologlar ,rekonstrüktif cerrahlar,patologlar ,radyologlar ve primer bakım doktorları tarafından kordineli bir şekilde verilen bakım içermektedir.

Kanser biyolojindeki ilerlemeleri gelecekte kişileştirilmiş kanser tedavisini başarılı bir uygulamak için önemli olacaktır.

Cerrahi Tedavi

 • Primer Tümörün Cerrahi Yönetimi
 • Bölgesel Lenf Nodalarının Cerrahi Yöntemi
 • Uzak Metastasların Cerrahi Yöntemi

 

 

Kemoterapi

*Alkilleyic ajanlar( maddeler)

*Antitümör antibiyotikler

*Antimetobolikler

*Bitkisel ajanlar (maddeler )

Hormon Tedavisi

*Prostat ve meme gibi hormona dayalı kanserlerde

Hedeflenmiş Tedavi

Kanser biyolojisinin son 10 yılda daha iyi anlaşılması moleküller tedavi alanının hızla gelişmesini teşvik etti .Temel prensip normal hücre ile kanser hücresi arasındaki moleküller farklılıkları tespit edip sadece kanser hücrelerini hedeflemiş tedavileri geliştirmektir.

İmmunoterapi

Vücudumuzda var olan kanser hücresini yok edebilecek antitümör immunteyi uyarmaktır

Ön Muayene Randevusu İçin Form Doldurun