Guillain-Barre Sendromu Nedir ?

Guillain-Barre sendromu(GBS) akut-subakut başlangıçlı poliradikülonöropatidir.

Guillain-Barre sendromu(GBS) akut-subakut başlangıçlı poliradikülonöropati olup, tutulum şekli ve kliniğine göre akut motor aksonal nöropati(AMAN), aku motor sensör aksonal nöropati(AMSAN), Miller-Fisher variantı mevcuttur. Hastaların yaklaşık %70’de GBS’e öncülük eden üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu, gastrointestinal sistem enfeksiyonu, aşılanma, cerrahi ameliyat öyküsü vardır. Genelde alt ekstremitelerde(bazen alt ve üst ekstremitelerde neredeyse eşzamanlı başlar) parestezilerle başlayan hastalık, bu parestezilerin proksimale doğru ilerlermesi, hızlıca güçsüzlüğün eklenmesi ile karakterizedir. Solunum kaslarının ve otonom sinir sistemi liflerinin tutulması hasta için hayati tehlike oluşturur. Hastaların yaklaşık %30’da mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği oluşur. Hastalık genelde ilk 1 ay boyunca progrese oluğ, sonra bir ay boyunca plato çizer ve iki aynı tamamında iyileşme başlar. Eğer iki ay geçmesine rağmen iyileşme gözlemlenmezse, akut başlangıçlı kronik inflamatuvar demiyelinizan nöropatiden şüphelenmek gereklidir. GBS tedavisinde intravenöz immunoglobulin ve plazmafarez kullanılır. Bir tedavinin diğerinden belirgin üstünlüğü kanıtlanmamıştır. Aynı zamanda semptomatik tedavi de uygulanır. Hastalığın akut evresi sonrası fizik tedavi de gerekmektedir.

Ön Muayene Randevusu İçin Form Doldurun